کودکان از چه سنی میتوانند در مرکز آموزش ببینند ؟
از سن 4 سال به بالا