دوره های آموزشی

شهریور

10

1395

حسابداری عمومی مقدماتی

حسابدار (عمومي مقدماتي) از مشاغل حوزه خدمات گروه شغلي امور مالي بازرگاني بوده و وظايف آن شامل: شناسايي مفاهيم و تعاريف حسابداري، تشخيص مفروضات واصول حسابداري، كاربرد معادله حسابداري ، شناسايي رويداد هاي مالي و ثبت در دفاتر و اسناد حسابداري، تهيه گزارش هاي مالي وصورت هاي مالي اساسي، ثبت حسابداري بازرگاني، انجام حسابداري موجودي كالا، عمليات حسابداري وجوه نقد، ثبت اسناد تجاري، اصلاح حسابها و اشتباهات حسابداري و بستن حسابها، بكارگيري رايانه و نرم افزارExcel در حسابداري است و با مشاغل حسابداري در ارتباط است.

شهریور

28

1395

حسابداری عمومی پیشرفته

حسابدار عمومي پيشرفته كسي است كه بتواند از عهده تشخيص انواع شركت و انجام عمليات حسابداري شركتهاي سهامي، غيرسهامي، تعاوني و تنظيم و نگهداري حسابهاي شركت سهامي، تنظيم ترازنامه و حساب تصفيه در مواقع انحلال شركتها برآيد

شهریور

15

1395

حسابداری عمومی تکمیلی

حسابدار عمومي تكميلي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده بكارگيري مفاهيم نظري حسابداري، انجام عمليات مربوط به مطالبات، سفارشات و پيش پرداخت ها، موجودي ها، دارايي هايي ثابت مشهود، دارايي هايي نامشهود، ساير دارايي ها و تشخيص مفاهيم سرمايه گذاري و انجام عمليات مربوط به بدهي ها و تعهدات و تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و تجزيه و تحليل آن و نسبتهاي مالي برآيد.

مهر

15

1395

رایانه کار حسابداری مالی

رايانه كار حسابدار مالي از مشاغل حوزه خدمات ،گروه شغلي امور مالي و بازرگاني است وشامل وظايف: ايجاد دوره مالي و دسترسي كاربران در حسابداري مكانيزه، بكارگيري كدينگ حسابداري مناسب با فعاليت شركت، طبقه بندي حساب هاي تفصيلي در نرم افزار،انجام عمليات مربوط به چك هاي دريافتي و پرداختي، تهيه صورت مغايرت بانكي، انجام عمليات گردش كالا در انبار، انبارگرداني، انجام عمليات فروش محصولات و خدمات شركت، تهيه انواع گزارش هاي انبار و فروش، انجام محاسبات حقوق ماهانه، عيدي، بازخريد مانده مرخصي، بازخريد سنوات، ثبت و نگهداري دارائي ثابت و محاسبات استهلاك و فروش دارايي، انجام عمليات پايان سال مالي، تهيه گزارش هاي مورد نياز پايان سال مالي و تحرير دفاتر ميباشد وبا مشاغل حسابداري ،حسابرسي، مديريت وحسابداري فروش در ارتباط است.

مهر

10

1395

حسابدار حقوق و دستمزد

حسابدار حقوق و دستمزد كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم، توانايي محاسبه حقوق و دستمزد و تنظيم گزارشات لازم را با توجه به اصول و مفاهيم حسابداري، قوانين جاري و اطلاعات فردي كاركنان داشته باشد

شهریور

15

1395

حسابداری صنعتی درجه 2

حسابدار صنعتي مقدماتي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده درك مفاهيم حسابداري صنعتي، طبقه بندي هزينه ها و گزارشات مربوطه، روش ثبت حسابداري مواد در دفاتر، ثبت حقوق و دستمزد در حسابداري صنعتي، هزينه يابي در موسسات توليدي، شناخت هزينه يابي سربار در موسسات توليدي برآيد.

شهریور

15

1395

حسابدار صنعتی درجه 1

حسابدار درجه ١ صنعتي كسي است كه علاوه بر مهارت حسابدار درجه ٢ صنعتي بتواند از عهده انجام عمليات مندرج در استاندارد برآيد و همچنين از تئوريهاي مربوطه اطلاعات كافي داشته باشد.

شهریور

10

1395

حسابدار دولتی

حسابدار دولتي كسي است كه علاوه بر داشتن مهارت در حسابداري تكميلي از عهده انجام امور مربوط به تشخيص حسابها، تنظيم اسناد مالي، بودجه، عمليات حسابداري سپرده ها، بانك و تهيه صورت مقايرت، تنظيم حساب در آمد و هزينه اختصاصي، بستن حسابها و تنظيم حسابهاي نهايي، تهيه انواع صورتهاي مالي مهم در موسسات دولتي، انجام عمليات مالي طرحهاي عمراني ادارات دولتي شهرستانها، شهرداريها و تهيه لايحه تفريق بودجه برآيد.

مهر

20

1395

حسابدار مالیاتی

حسابدار مالیاتی کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند در یک واحد اقتصادی مسئولیت انجام امور مالیاتی مربوط به آن واحد اقتصادی شامل: محاسبات مربوط به مالیات بر درآمد ، مالیات حقوق و سایر مالیات های تکلیفی ، کنترل و بررسی مدارک و مستندات حسابداری از دیدگاه مالیاتی و محاسبه و پاسخگویی به مراجع مالیاتی را بر عهده داشته باشد.

شهریور

20

1395

حسابدار فروش

شغل حسابداري فروش از مشاغل حوزه مالي و بازرگاني بوده و شايستگي هاي از قبيل ثبت و صدور فاكتورهاي فـروش و صدور اسناد حسابداري مربوط به فروش داخلي و خارجي، كنترل تراز مـشتريان و وصـول مطالبـات مـشتريان را دارد و بـا مدير فروش و بازاريابي، مدير مالي، كارمند فروش، مسئول بازاريابي و فروش خارجي و مـسئول كنتـرل انبـار محـصول در ارتباط مي باشد