دوره های آموزشی

شروع دوره عكاسي ديجيتال پيشرفته

25بهمن16:30

اين دوره آموزشي ويژه افرادي است كه دوره عكاسي ديجيتال مقدماتي را گذرانده اند و بيشتر بصورت عملي و كاربردي و عكاسي در فضاي باز مي باشد 

شروع دوره عكاسي ديجيتال پيشرفته