دوره های آموزشی

آغاز دوره آموزشي طراحي مجلات و ژورنال هاي حرفه اي با نرم افزار In Design

17بهمن 16:30

با اعطاي گواهينامه سازمان  آموزش فني و حرفه اي 

آغاز دوره آموزشي  طراحي مجلات و ژورنال هاي حرفه اي  با نرم افزار In Design