دوره های آموزشی

شروع دوره جدید نرم افزار فتوشاپ (مقدماتی تا متوسطه )

1396/5/305

قابل توجه هنرجویان علاقمند به هنر گرافیک
شروع دوره جدید نرم افزارهای فتوشاپ و ایلاستریتور (مقدماتی تا متوسطه )
نیمه اول مهرماه 1396

یکشنبه-دوشنبه -سه شنبه

مدرس:قاسمی نژاد

 

 

شروع دوره جدید نرم افزار فتوشاپ (مقدماتی تا متوسطه )