برای یادگیری روتوش عکس و کار در آتلیه چه دوره ای را باید گذراند؟
دوره فتوشاپ حرفه ای (آتلیه)البته برای کارآموزانی که کار مقدماتی با فتوشاپ را میدانند .در غیر این صورت بایستی در یک دوره مقدماتی شرکت کنند