دوره های آموزشی

4

13

96

عکاسی ابنیه تاریخی

هدف اصلی از عکاسی حرفه ای معماری ، گرفتن تصاویر زیبا از ساختمان ها است، اما عکاسی معماری فقط به عکس های کلی از ساختمان محدود نمی شود بلکه یک فرم هنری را در خود جای داده که می تواند نتایج بسیار زیبایی داشته باشد. عکاسان به طور طبیعی می تواند زیبایی ها را در یک دیوار آجری را ببینند و شروع به عکس گرفتن از آثار معماری کنند. در عکاسی معماری آگاهی از بنای تاریخی موردنظر است، عکاس باید برای کسب اطلاعاتی از بنا و بازدید از آن وقت کافی صرف کرده و هنگام بازدید زوایای متفاوت آن را ارزیابی کند. در مورد اغلب بناهای تاریخی، مطالبی در کتابها چاپ شده که برای شروع راهنمایی های مناسبی را در اختیار عکاس قرار می دهد.