دوره های آموزشی

شهریور

23

1395

مينياتورساز

مينياتورساز كسي است كه پس از گذراندن دوره آموزشي لازم بتواند از عهده طراحي با خط ، ترسيم حجم ، تركيب بندي در يك كادر معين ، ترسيم انواع پرسپكتيو ، طراحي طبيعت بي جان ، طراحي از طبيعت آزاد ، طراحي دست و پا ، طراحي چهره در حالت هاي مختلف ، طراحي آناتومي حيوانات ، طراحي آناتومي عمومي بدن انسان ، قلم گيري طرح ها ، پر داز زدن ، كار كردن با رنگ هاي سنتي و جديد و ساخت و ساز مينياتور و همچنين تشخيص تاريخ هنر ايران و اجراي تكنيك هاي مختلف برآيد .